Çevre Politikası

Artpack Ambalaj, ‘Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir.’ ilkesi ışığında faaliyet ve işleyişinin çevresel boyutlarını belirleyerek, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve çevre ile ilgili olarak her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Artpack Ambalaj olarak;
Faaliyetlerimizi yürütürken çevresel tüm yasa ve yükümlülüklere uygun olarak hareket eder ve bunların ötesinde uygulamalar geliştiririz.

İklim değişikliği ve enerji, başta su olmak üzere doğal kaynak kullanımı, atıklar, su emisyonları (atık su) ve hava emisyonları alanlarındaki etkilerimizin farkında olarak bu etkileri en aza indirmeyi hedefleriz.

Sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim anlayışı benimseriz.

Çevre Yönetim Sisteminin performansını teknolojik gelişmelerle destekleriz.

Başta su olmak üzere doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanırız.

Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıklarımızı kaynağında önler, yeniden değerlendirir, geri dönüştürür mümkün değilse mevzuata uygun olarak bertaraf ederiz.

Atık sularımızı yasal gerekliliklere uygun deşarj ederiz.

Aldığımız kararlarda çevresel etkimizi göz önünde bulundurarak hareket ederiz.

Çalışanlarımızın eğitimini, paydaşlarımızın bilinçlendirilmesini esas kabul ederiz.

Çevre politikamızı düzenli olarak gözden geçirir, performansımızı amaç ve hedefler üzerinden takip ederek izler ve denetleriz.

Çevre performansımızı yıllık raporlarla paydaşlarımızla paylaşırız.

Tedarikçilerimizden müşterilerimize, tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarını alırız.

Sürdürülebilirlik komitesi, çevre yönetim birimleri ve paydaşlarımız ile yılda en az bir kere olmak üzere toplanırız, çevre politikası ve uygulamalarını gözden geçiririz.

                                                                                                                                                                                     YÖNETİM KURULU BAŞKANI