Kalite ve Ürün Güvenliği Politikası

Kâğıt ambalaj sektöründe faaliyet gösteren son teknoloji makineler ve eğitimli üretim ekibi ile donatılmış olan firmamızda hijyenik ve kaliteli ambalaj ürünleri üretmenin hassaslığını ve önemini bilerek ulusal-uluslararası standartlara ve yasalara uygun ürünler üretmek.

Ürünlerimizin hazırlanmasından kullanım aşamasına kadar geçen süreçlerde karşılaşılabilecek ürün güvenliği tehlikelerini önlemek ve yönetmek; ambalajın özgünlüğünü bozan tehlikeleri etkin takip etmek, taklit ve tağşişi değerlendirip gerekli önlemleri alarak, ürün bütünlüğünü ve sürekliliğini sağlamak.

Kuruluşumuzun tüm birimlerinde, “Kalite ve Ürün Güvenliğinin Herkesin İşi Olduğu” ilkesinden yola çıkarak iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile sürdürebilirlik konularında sürekliliği sağlamak, ürün güvenliğine aykırı ve ürün bütünlüğünü bozacak tehlikelerden kaynaklanan riskleri minimize etmek.

İlkeli, çağdaş bir yönetim anlayışı ile kuruluşumuzun bütün kademelerinde problem çözen ve yaptıkları işi sahiplenen personel yetiştirmek, kalite ve ürün güvenliği bilincini geliştirmek üzere sürekli eğitim programları düzenleyerek personelerimize kalite ve ürün güvenliği ile ilgili planlanmış görev,yetki ve sorumluluklar vermek. Kalitenin ancak firmasını seven, yaptığı işten zevk alan çalışanlar tarafından sürekliliğinin sağlanacağı prensibi ile çalışanlarımızın memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmak.

Kalite ve ürün güvenliği sistemimizi ulusal ve uluslararası standartlara, çağın gerekliliklerine, teknolojik gelişmelere, müşterilerin talep ve beklentilerine göre sürekli iyileştirmek.

                                                                                                                                                                                     YÖNETİM KURULU BAŞKANI