Mailbilgi

Kişiye özel bu e-posta iletisi ve ekleriyle birlikte içeriğindeki bilgiler gizlidir. E-posta içeriğinde bulunan bilgi, fikir ve yorumlar, sadece göndericiye aittir. ARTPACK KAĞIT AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ bu e-postanın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuksal hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu e-posta iletisinin içeriğinin veya eklerinin herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması, yayılması veya içerikte yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılması yasaktır. Böyle bir durumda lütfen hemen e-posta göndericisini bilgilendiriniz ve iletiyi sisteminizden siliniz. Gönderen ve ARTPACK KAĞIT AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluk, bütünlük ve güncelliği konusunda bir garanti vermemektedir. E-posta içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden veya sisteminizde yaratabileceği zararlardan ARTPACK KAĞIT AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ. sorumlu tutulamaz.


The information contained in this communication may contain confidential or legally privileged information. Responsibility about sent contents is belong to sender. ARTPACK KAĞIT AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ. doesn’t accept any legal responsibility for the contents and attachments of this message. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, use, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by responding to this e-mail and then delete it from your system. The sender and ARTPACK KAĞIT AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ. do not warrant for the accuracy, currency, integrity or correctness of the information in the message and its attachments. ARTPACK KAĞIT AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ. shall have no liability with regard to the information contained in the message, its transmission, reception, storage, and preservation of confidentiality, viruses or any damages caused in anyway to your computer system.