Yeşil Ekonomi

“Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil!” Mahatma Gandi

Yükselen dünya nüfusu, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ve üretim araçlarının çevresel duyarsızlıkla yürütülmesi gibi nedenlerle çevresel kirlilik artmaktadır. Tüm bunların neticesinde ortaya çıkan doğa katliamına ve küresel ısınmanın hızlanmasına karşı sürdürülebilir üretim, 1970’li yıllarda tartışılmaya başlanmıştır. Haliyle ekonomik kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilişki, iş dünyasının gündeminde önemli yere sahiptir.
Bu doğrultuda çeşitli araştırmalar, zirveler, kongreler ile çevresel duyarlılık endüstriyel çevrelerde de yayılmaya başlamış ve üretimde yeni politikalar ortaya atılmıştır.
Bu politikalardan bir tanesi de çevreye karşı duyarlı, doğal kaynakların daha sürdürülebilir olmasına imkan tanıyacak ve karbon ayak izini azaltacak yeşil ekonomi politikasıdır.

Bu kapsamda Uluslararası Ticaret Merkezi “Yeşil Ekonomi Yol Haritası” adlı bir manifesto yayınlamış ve bu manifestoda; iş dünyası, devlet kurumları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte kolektif bir mücadele için sorumluluk alınması gerekliliğinin altı çizilmiştir. Bu mücadele ekseninde on farklı başlık altında yeşil ekonomiye geçiş koşulları belirtilmiştir.
Bu koşullar şunlardır: İnovasyon, işbirliği, yönetim, uzun / kısa vadeli stratejiler, aşağıdan yukarıya yeşil büyüme ve yukarıdan aşağıya makro iktisadi yeşil ekonomi aksiyonları, çok taraflılık, ekonomik inovasyon, sosyal inovasyon, çevresel inovasyon, birbirinden bağımsız tarafları bağdaştırma ve karşılıklı olarak güçlendirme elementlerini belirleme.

Uluslararası Ticaret Merkezi’nin yanı sıra Avrupa Birliği de 19 Kasım 2019 yılında “Avrupa Yeşil Mutabakatını” yayımlamıştır. Yeşil Dönüşüm Stratejisi olarak da adlandıran bu mutabakatla 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunun sıfırlanmasını hedeflenmektedir. Bu kapsamda belirlenen başlıca hedefler şunlardır:

1. 2030 ve 2050 iklim hedefini yükseltmek
2. Temiz, ulaşılabilir ve güvenilir enerji sağlamak
3. Temiz ve döngüsel ekonomi için sanayiyi mobilize etmek
4. Enerji ve kaynak verimli inşaat ve renovasyonu gerçekleştirmek
5. “Tarladan sofraya” adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri geliştirmek
6. Biyoçeşitliliği korumak ve yenilemek
7. Sürdürebilir ve akıllı ulaşıma geçişi hızlandırmak

Bu mutabakat, sadece Avrupa bölgesinde değil aynı zamanda bölge dışında kalan ticari ve/veya siyasi olarak ilişki içinde bulunan diğer ülkelerde de ilgi görmüştür.

Yeşil ekonomi politikasına hedef çevrelerce hızlıca reaksiyon verilmiş ve iş dünyasında özellikle geri dönüştürülebilir ve birden fazla kullanıma olanak sağlayacak ürünlerin üretimine yönelik gelişmeler sağlanmıştır. Ayrıca çoğu ülke hükümetleri tek kullanımlık plastik kullanımına yönelik aksiyonlar almış ve yasaklama / vergilendirme / ücretlendirme gibi alternatiflere politikalar üretmişlerdir. Bu politikalara ek olarak sivil halk tarafından da olumlu tepkiler oluşmuş ve gönüllülük politikası kapsamında doğaya zarar veren, karbon ayak izini artıran tek kullanımlık plastik ambalajların özellikle kullanımından gönüllü olarak vaz geçmeye başlanmıştır.

Tek kullanımlık plastik ürünlere alternatif olarak geri dönüştürülebilir, birden fazla kullanım için uygun niteliklere sahip kağıt ambalajlar son zamanlarda popülerliğini artırmış bulunmaktadır. Özellikle hızlı tüketim, tekstil, gıda sektörlerinde yoğun şekilde kullanılan tek kullanımlık plastik torbaların yerini kağıt torbaların alması, yeşil ekonomi politikalarının pratikte karşılık görmesi bakımından son derece önemli bir gelişmedir. 1 (bir) ton atık kağıdın geri dönüştürülmesi veya yeniden kullanılmasıyla, on yedi (17) adet yetişkin ağaç ve 85 metrekarelik bir orman alanının yok edilmesi önlenebilmektedir. Bu da yıllık ortalama 80 milyon çam ağacının ve 40.000 metrekarelik orman alanının korunması anlamına gelmektedir.
Kağıt torbaların yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir olması yukarıda saydığımız nedenlerle hem yeşil üretim hem de sürdürülebilir bir doğa için oldukça cazip bir alternatif olarak özellikle hızlı tüketim, tekstil, gıda, market gibi sektörlerde yoğun şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Yeşil ekonomi açısından alttaki sorulara verilen yanıtlar, yeşil üretimin ve geri dönüşümün daha sürdürülebilir bir doğa için kağıt torba kullanımının ne kadar elzem olduğunu gözler önüne serecektir.

Kağıt torba nedir?
Özellikle tekstil, gıda, hızlı tüketim, evcil hayvan sektörlerinde paketleme veya taşıma amaçlı kullanılan ve kağıttan yapılmış taşıma çantalarıdır.
Kağıt torba çeşitleri nelerdir?
Kağıt torbalar kullanım amaçlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Temel olarak düz ve burgu saplı, sapsız, dipli veya dipsiz, körüklü veya körüksüz olarak kategorilendirilmektedir.
Kağıt torba hangi kağıt türlerinden yapılmaktadır?
Kağıt torba üretiminde genellikle kraft kağıt kullanılmaktadır. Beyaz veya kahverengi renkte, geri dönüştürülmüş, orijinal veya yarı geri dönüştürülmüş yarı orijinal kraft kağıtlar kağıt torba üretiminde yoğun şekilde kullanılmaktadır.