Green Economy

“The world has enough for everyone’s needs, but not everyone’s greed!” Mahatma Gandhi Environmental pollution is increasing due to the rising world population, unconscious consumption of natural resources and the use of production tools with environmental insensitivity. Sustainable production started to be discussed in the 1970s against the destruction of nature and the acceleration of …

Yeşil Ekonomi

“Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil!” Mahatma Gandi Yükselen dünya nüfusu, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ve üretim araçlarının çevresel duyarsızlıkla yürütülmesi gibi nedenlerle çevresel kirlilik artmaktadır. Tüm bunların neticesinde ortaya çıkan doğa katliamına ve küresel ısınmanın hızlanmasına karşı sürdürülebilir üretim, 1970’li yıllarda tartışılmaya başlanmıştır. Haliyle ekonomik kalkınma ve …